გელათის ღვინოები - არომატული თაიგული და გემო კეთილშობილური ღვინოების მოყვარულთათვის!

Мукузани ТМ Гелати.png
Цинандали ТМ Гелати.png
СаперавиТМ Гелати.png
Киндзмараули ТМ Гелати.png
Алазанская долина, белое ТМ Гелати.png
Алазанская долина, красное ТМ Гелати.png